Slider
Slider

OUR SERVICES

บริการงานด้าน Construction

อาคาร ถนน วางท่อระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ งานรั้ว ป้าย และงานโครงสร้างอื่นๆ

บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สามารถดูแลในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกำหนดการและงบประมาณที่ท่านเลือก

บริการออกแบบ/ติดตั้งงานระบบรดน้ำ (sprinkler)

หมดปัญหาการดูแลต้นไม้ และสนามหญ้าอย่างไม่ทั่วถึง วางใจกับระบบรดน้ำที่ช่วยคุณประหยัดแรงและทุนทรัพย์

บริการงานออกแบบ และ ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความชำนาญในสายงานเฉพาะด้าน

บริการงานด้าน Construction

อาคาร ถนน วางท่อระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ งานรั้ว ป้าย และงานโครงสร้างอื่นๆ

บริการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

ด้วยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์สามารถดูแลในทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกำหนดการและงบประมาณที่ท่านเลือก

บริการออกแบบ/ติดตั้งงานระบบรดน้ำ (sprinkler)

หมดปัญหาการดูแลต้นไม้ และสนามหญ้าอย่างไม่ทั่วถึง วางใจกับระบบรดน้ำที่ช่วยคุณประหยัดแรงและทุนทรัพย์

บริการงานออกแบบ และ ให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือ ปรึกษา ด้วยความเป็นมืออาชีพ และความชำนาญในสายงานเฉพาะด้าน

OUR COMPANY

บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยดำเนิน กิจการบริหารงานก่อสร้าง มีคู่ค้าทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งผลงาน ของบริษัทฯ ที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับในด้านมาตรฐานการก่อสร้างที่มี คุณภาพ และ การให้ความเป็น ธรรมแก่คู่ค้าเสมอมา เป็นผลให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลงานอย่าง ต่อเนื่อง และ เป็นที่ไว้วางใจจากคู่ค้ามาโดยตลอด

OUR VISION

บริษัทฯ และ ทีมงานทุกคนพร้อมที่จะมุ่งมั่น สร้างสรรค์งานอย่างมืออาชีพ เพื่อ ก้าวสู่ความเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ และ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ โดยบุคคลากรที่มีความรู้ และ ความชำนาญ ในงานก่อสร้าง พร้อมกับการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง

OUR MISSION

• มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ
• สร้างศักยภาพให้บุคคลากร และพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
• สร้างผลงานในระดับมาตรฐานสากล
• ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

OUR TEAM

มีความเชี่ยวชาญ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งวิศวกร สถาปนิก หัวหน้าช่าง รวมถึงผู้ปฎิบัติงานทุกคน เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการก่อสร้างเป็นไปตามที่ตั้งใจอย่างแน่นอน

เครื่องจักรทันสมัย

อีกหนึ่งอาวุธของเราคือความพร้อมของเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง ทำให้เราสามารถรองรับงานหนักที่ต้องใช้เครื่องจักร และพาหนะเป็นจำนวนมาก และแข่งขันกับเวลาได้อย่างมั่นใจ

ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

เพราะเรารู้ว่าการทำธุรกิจก่อสร้าง คือความเชื่อใจกันระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้าง เราจึงให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างสบายใจ

ติดต่อเรา

บริษัท บีไซต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เลขที่ 38/89  หมู่ที่ 4  ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 20130

 

Besite_engineering@yahoo.co.th
081-804-0982 , 099-805-6911 ,

081-561-3790 , 038-145-049

038-145-050

อีเมล : Besite_engineering@yahoo.co.th
โทรศัพท์ : 081-804-0982 , 099-805-6911 , 081-561-3790 , 038-145-049
แฟกซ์ : 038-145-050

15 + 8 =

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการโครงการ

วิศกร

สถาปนิก

ผู้รับเหมา

นักศึกษาฝึกงาน